Átláthatóság

Éves beszámoló

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány beszámolója.

Etikus adománygyűjtő szervezet

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány az Átláthatóság és Bizalom (ABC) munkacsoport tagjaként részvevője az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének, melynek előírásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Panaszkezelési szabályzat

Partnereink számára lehetőséget biztosítunk panaszaik, észrevételeik, javaslataik benyújtására. Panaszbejelentést az alábbi e-mail címen tehetsz: info@ronaldhaz.hu

Pénzügyi kimutatások

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány könyvvezetési és beszámolási kimutatásai:

Közhasznúsági és statisztikai jelentések

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány közhasznúsági és statisztikai jelentései.

Kuratórium

Az alapítvány kezelő szerve a Kuratórium,  felügyelő szerve pedig a Felügyelő Bizottság.

Adománygyűjtő projektek

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a budapesti és miskolci Ronald Házak, valamint a Pécsi Ronáld szobák üzemeltetéséhez kötődően több projektet is irányít. Ezek részletes bemutatása itt érhető el.