Panaszkezelési szabályzat

Partnereink számára lehetőséget biztosítunk panaszaik, észrevételeik, javaslataik benyújtására.

Panaszbejelentést az alábbi e-mail címen tehetsz:
info@ronaldhaz.hu

A panaszkezelés szabályai :

A panaszokat, reklamációkat közvetlenül a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány részére kell írásban benyújtani a panasz alapjául szolgáló ok keletkezésétől,  ill. annak tudomásra jutásától számított 2 munkanapon belül.
A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a panasz beérkezésekor azt azonnal regisztrálja és a lehető legrövidebb időn, de maximum tizenöt napon belül email-ben tájékoztatja álláspontjáról a panaszost

A reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről mindenkori Operatív Igaztgató dönt. Vitás kérdésekben a döntésbe esetenként be kell vonni az Alapítvány Kuratóriumát és/vagy Felügyelő Bizottságát.

A panasztevőnek joga van az őt érintő iratokba betekinteni és joga van a panasz elbírálásáról tájékoztatást kapni.

A reklamáció lezárását követően valamennyi az adott reklamációhoz, panaszhoz, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzést tárolni kell Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány irodájában. A helyesbítő tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről tájékoztatni kell a reklamálót.

A panaszról, annak elbírálásáról és végkimeneteléről a visszajelzés emailen keresztül történik.